Een andere kijk op leiderschap

Bstrength > Leiderschap > Een andere kijk op leiderschap

Wat is leiderschap? Voor mij is dat “leiden vanuit je eigen kracht”. En met kracht bedoel ik dat je in staat bent te luisteren naar jezelf. In staat om te luisteren naar je diepste verlangen, naar je eigen oordeel en naar je eigen gevoel. Wanneer je ervoor kiest om een keuze te maken vanuit wat op dat moment goed voelt voor jou, ook al zegt de hele wereld om je heen iets anders, dan is dat voor mij “kracht”.

wat is leiderschap

Andere benamingen die gebruikt worden als mensen het hebben over je eigen kracht zijn; “persoonlijk leiderschap”, “authenticiteit” of “gewoon je gevoel volgen”. Wat mij betreft past dit allemaal. Het gaat er niet zozeer om hoe je het noemt, maar vooral wat je ermee doet.

Kies jij ervoor om te luisteren naar jezelf? Of laat je jouw keuzes leiden door een ander? Ben jij degene die je eigen pad maakt en bewandeld? 

Zeg ik daar dan mee dat je geen rekening met anderen hoeft te houden? Integendeel. Wanneer je goed voor jezelf zorgt, zorg je daarmee goed voor een ander. Misschien niet direct op dat moment, maar wel op de lange termijn. Laat je niet leiden door je verleden of angst voor de toekomst. Maak de keuze op basis van wat NU goed voelt.

Zo heb ik ooit afstand genomen van mijn ouders. Puur omdat dit was wat ik op dat moment nodig had. Ik wilde aan mezelf werken en zij hielden mij toen tegen. En ook mijn beeld van hun op dat moment hield mij tegen. Ik nam dit besluit op basis van mijn eigen gevoel. 

Door een tijd lang aan mezelf te werken, op mijn voorwaarden en op een manier die bij mij paste, kwam ik verder in mijn eigen kracht te staan. Dat zorgde ervoor dat, toen ik weer contact zocht met mijn ouders, ik dat kon doen op een manier die voor mij goed voelde.

En dat hielp mij om mijn ouders in een ander daglicht te zien. Ik zag daardoor niet meer de agressieve man en de depressieve vrouw. Ik zag twee mensen met een diep verlangen naar liefde en verbondenheid. Twee mensen die leefde vanuit angst en tekort.

Ik hou van mijn ouders, ondanks wat er allemaal gebeurd is in het verleden. En ik kon ze op dat moment liefde geven, omdat ik dat wilde en vanuit onafhankelijkheid. Ik hou van ze, soms vanaf een afstand. Dit heeft onze band versterkt en was nooit mogelijk geweest als ik niet de stap had genomen om afstand te nemen en te werken aan mijn innerlijke kracht.

kijk op leiderschap

Sterker nog, ik zie dat mijn ouders ook groeien. Door zelf in mijn kracht te staan, neem ik anderen onbewust mee en groeien we samen. Hoe mooi is dat? Dat is voor mij “leiderschap; het leiden vanuit je eigen kracht”.

Ik geloof dat als je inziet wat je eigen kracht is en hier vanuit gaat handelen, je liefde en verbinding creëert.  Voor jezelf en voor de mensen om je heen. Mijn missie is om anderen hierin te inspireren, te helpen en anderen inzichten te geven op het gebied van (persoonlijk) leiderschap.

Geniet van je dag!

kijk op leiderschap

“Trust your instinct, enjoy every moment, create your own future and inspire others along the way”. Dit is mijn missie en verteld direct ook waar ik voor sta. Leren vertrouwen op je eigen gevoel, met (durven) vallen en opstaan. Dicht bij jezelf blijven staan en vanuit vertrouwen verbinding zoeken tussen organisatie, mens en resultaat. Elkaar verder helpen door kritisch te zijn, te kijken naar wat wel kan en altijd vanuit de ontwikkeling die past bij de situatie. Hoe ik er persoonlijk in sta, vertaald zich ook naar de kernwaarden waarmee ik werk. Deze kernwaarden komen voor mij overal in terug.

Gerelateerde artikelen