Organisatieontwikkeling

Bstrength > Organisatieontwikkeling
Omgaan met verandering

Verandering tijdens organisatie ontwikkelingen

Elk bedrijf moet op een bepaald moment in zijn bestaan het proces van organisatieverandering doormaken. Dit kan een zeer moeilijke tijd zijn voor werknemers, die zich misschien onzeker voelen over hun toekomst en welke veranderingen er in hun werkroutine zullen worden aangebracht. Daarom is een van de belangrijkste aspecten van een succesvol initiatief voor organisatieverandering, om medewerkers aan boord te krijgen en met je samen te werken aan jouw gemeenschappelijke doel.

Ik vertel je graag hoe je een organisatieverandering effectief doorvoert en je medewerkers meekrijgt en werkt vanuit je talent!

Meer weten?

Neem contact op

Waarom kiezen we voor verandering?

De belangrijkste redenen waarom bedrijven ervoor kiezen om een ​​organisatorische verandering door te voeren, zijn het verbeteren van de efficiëntie, het beter benutten van middelen of het aanpassen aan een veranderende markt.

Veranderingen zijn echter nooit gemakkelijk. Niet voor het management, niet voor medewerkers en zelfs klanten kunnen in de war raken. Het is van cruciaal belang dat organisatorische veranderingen goed worden uitgevoerd, want er is geen weg terug.

Wat houdt zo’n organisatieverandering in?

Organisatieverandering is het proces van het introduceren van nieuwe structuren, processen of cultuur in een organisatie. Dit kan gebeuren als reactie op externe veranderingen, zoals een nieuwe concurrent die de markt betreedt, of interne veranderingen, zoals een nieuwe CEO die het roer overneemt.

Bij het doorvoeren van een organisatieverandering is het belangrijk om het volgende in gedachten te houden.

Stel duidelijke doelen en doelstellingen voor het veranderingsinitiatief. Wat probeer je te bereiken? Waarom is deze wijziging nodig? Werknemers moeten de grondgedachte achter de veranderingen begrijpen om erin te kunnen geloven.

Communiceer vroeg en vaak. Werknemers moeten vanaf de eerste dag op de hoogte worden gehouden van welke veranderingen er plaatsvinden en hoe deze worden beïnvloed. Verandering kan eng zijn, dus hoe meer informatie medewerkers hebben, hoe beter.

Krijg input van medewerkers. Vraag naar hun suggesties om de wijzigingen beter te laten werken. Zij zijn tenslotte degenen die het werk gaan doen! Het is belangrijk om medewerkers vanuit hun talent te laten werken. Zo gaan ze ook sneller mee in verandering.

Wees voorbereid om onderweg aanpassingen te maken. Geen enkel veranderingsinitiatief is perfect, dus wees flexibel en bereid om aan te passen als dat nodig is.

Vier successen onderweg. Verandering kan moeilijk zijn, dus het is belangrijk om de tijd te nemen om kleine overwinningen te vieren. Dit helpt medewerkers gemotiveerd en gefocust te blijven op het uiteindelijke doel.

Organisatieverandering

Zo krijg je medewerkers mee tijdens een organisatieverandering

De sleutel om medewerkers mee te krijgen in organisatieveranderingen is effectieve communicatie en talent. Verandering zal altijd plaatsvinden, of dat nu op werk of in privésfeer is. Het gaat er om hoe we hier mee om gaan. Daarom deel ik graag een aantal tips.

Maak doelen begrijpbaar en leg uit hoe veranderingen helpen om die doelen te bereiken

Elke organisatie die veranderingen ondergaat – of het nu een klein bedrijf is dat een nieuw softwaresysteem implementeert of een groot bedrijf dat zijn hoofdkantoor verplaatst – zal met enkele uitdagingen worden geconfronteerd om alle werknemers aan boord te krijgen.

Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat medewerkers de doelen van de organisatie begrijpen en begrijpen hoe de voorgestelde veranderingen zullen helpen om die doelen te bereiken. Het is ook nuttig om feedback van werknemers te vragen en deze op te nemen in de plannen voor verandering.

Leg uit hoe hun baan kan worden beïnvloed door de veranderingen en beantwoord eventuele vragen.

Het doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie kan moeilijk zijn, vooral wanneer die veranderingen betrekking hebben op functiebeschrijvingen en rollen van medewerkers. Om een soepele overgang te garanderen, is het belangrijk om de volgende stappen te nemen: Leg eerst uit hoe hun baan kan worden beïnvloed door de veranderingen en beantwoord eventuele vragen die ze hebben.

Moedig de input en feedback van medewerkers aan.

Het is belangrijk om input en feedback van medewerkers aan te moedigen tijdens de planningsfase van organisatieverandering. Dit zal ertoe bijdragen dat medewerkers zich betrokken voelen bij de verandering en deze eerder zullen ondersteunen. Zorg er ook voor dat medewerkers de middelen krijgen die ze nodig hebben om met succes door de verandering te navigeren.

Laat medewerkers werken vanuit hun talent

Wanneer medewerkers in staat zijn om vanuit hun talent te werken, zijn ze meer betrokken en productiever. Niet alleen in dagelijkste taken, ook tijdens veranderingen. Ze voelen zich eigenaar van hun werk en zijn eerder trots op hun prestaties. Bovendien zijn ze beter in staat om verandermogelijkheden te identificeren en een grotere bijdrage te leveren aan het succes van de onderneming. Dit alles leidt tot een positievere werkomgeving en een beter algemeen moreel. Het is dan ook duidelijk dat medewerkers vanuit hun talent laten werken niet alleen gunstig is voor henzelf, maar ook voor het bedrijf als geheel.

Communiceer regelmatig met medewerkers over de status van de wijziging.

Zorg er voor  dat je de verandering effectief communiceert aan je medewerkers. Verandering kan moeilijk en eng zijn, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw medewerkers zich bewust zijn van wat er gebeurt en waarom de verandering plaatsvindt. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van het besluitvormingsproces en dat hun inbreng wordt gewaardeerd.

Biedt training en ondersteuning aan medewerkers

Een andere manier om medewerkers mee te krijgen in organisatieveranderingen is het geven van training en ondersteuning gedurende het hele proces. Verandering kan moeilijk zijn en medewerkers hebben misschien wat hulp nodig bij het aanpassen aan het nieuwe systeem. Geef ze de middelen die ze nodig hebben om te slagen en wees beschikbaar om al hun vragen te beantwoorden.