Omgaan met weerstand

Omgaan met weerstand

Verandering is moeilijk

Verandering is moeilijk. Dat weten we allemaal. Omgaan met weerstand is daarom een uitdaging.

Maar het hoeft niet zo te zijn. Niet als je de juiste tools en ondersteuning hebt. Dat is waar ik van pas kom. Ik ben hier om ondernemers en leiders te helpen veranderingen te leiden met meer bewustzijn en begrip van zichzelf en hun team.

Verandering creëren kan moeilijk zijn, maar met mijn hulp kan het ook lonend zijn voor alle betrokkenen. Stel je een toekomst voor waarin je team verenigd is achter een gemeenschappelijk doel en samen naar succes werkt. Het is mogelijk, en ik kan helpen om het mogelijk te maken.

Meld je vandaag nog aan voor mijn coaching programma en laten we beginnen met het creëren van positieve verandering voor jouw team!

Meer weten?

Neem contact met me op

Omgaan met weerstand in teams

Het is onvermijdelijk dat er veranderingen zullen plaatsvinden in teams. Of het nu gaat om een directiewisseling, een reorganisatie of nieuwe procedures en werkwijzen. Verandering roept weerstand op. Sommige mensen zullen aarzelen om de verandering te accepteren en kunnen proberen deze te blokkeren of te vertragen. 

Dit kan erg frustrerend zijn voor degenen die proberen de verandering door te voeren.

Een van de beste manieren om weerstand te overwinnen, is ervoor te zorgen dat iedereen de verandering begrijpt en begrijpt waarom deze plaatsvindt. Het is belangrijk om de voordelen van de verandering te communiceren en hoe deze de prestaties van het team zal verbeteren.

Training geven, begrip tonen en ondersteuning bieden zijn methodes die helpen om mensen door de overgang te krijgen.  Als je kunt laten zien dat je openstaat voor feedback en bereid bent te luisteren naar de zorgen van mensen, zal het een heel eind zijn in het overwinnen van weerstand.

Waarom mensen weerstand bieden aan verandering

Er zijn veel redenen waarom mensen weerstand kunnen bieden aan verandering. Enkele van de meest voorkomende redenen zijn:

Angst voor het onbekende

Verandering kan eng zijn, vooral als het iets is waar we niet bekend mee zijn. Mensen kunnen weerstand bieden aan verandering omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten en omdat ze bang zijn voor het onbekende. Omgaan met weerstand wordt dan ook makkelijker wanneer mensen weten waar ze aan toe zijn.

Gebrek aan vertrouwen

Als mensen degenen die de verandering leiden niet vertrouwen, is de kans kleiner dat ze daarin meegaan. Dit is vaak een probleem als er veel verloop of chaos is in het team.

Het gevoel hebben dat er niet naar hen wordt geluisterd

Mensen kunnen weerstand bieden tegen verandering omdat ze het gevoel hebben dat hun stem niet wordt gehoord. Ze zijn het misschien niet eens met de voorgestelde wijzigingen of hebben het gevoel dat er geen rekening wordt gehouden met hun inbreng.

Faalangst

Soms verzetten mensen zich tegen verandering omdat ze bang zijn om te falen. Ze zijn misschien bang dat ze de nieuwe dingen die van hen worden gevraagd niet kunnen doen of dat ze fouten zullen maken.

omgaan met weerstand

Omgaan met weerstand: hoe doe je dat?

Omgaan met weerstand is niet altijd makkelijk. Als je een verandering in een team probeert door te voeren, kun je te maken krijgen met weerstand van sommige teamleden. Maar hoe ga je daar mee om?

Hier zijn enkele tips om met weerstand om te gaan:

Erken de gevoelens

Het is belangrijk om te erkennen hoe mensen zich voelen over de voorgestelde veranderingen. Laat hen weten dat je hun zorgen begrijpt en dat je openstaat om meer over te horen. Bespreek hun gevoelens in een 1 op 1 gesprek.

Leg de reden achter verandering uit

Omgaan met weerstand wordt makkelijker als je mensen uitlegt waarom iets gebeurt. Mensen zullen eerder instemmen met een verandering als ze begrijpen waarom het gebeurt. Neem de tijd om de gedachte achter de voorgestelde wijzigingen uit te leggen en hoe ze het team ten goede zullen komen. Geef hierin ook ruimte aan het team om vragen te stellen of hun reacties te uiten.

Zoek input

Nodig mensen uit om hun gedachten en ideeën over de voorgestelde veranderingen te delen. Dit zal hen het gevoel geven dat er naar hen wordt geluisterd en dat hun inbreng wordt gewaardeerd. Vraag dit vooral aan de mensen die de meeste weerstand bieden, wanneer je hen meekrijgt, volgt de rest vaak vanzelf.

Wees geduldig

Verandering kan enige tijd duren, dus het is belangrijk om geduldig te zijn. Probeer mensen niet van de ene op de andere dag te dwingen om te veranderen. Laat ze zich in hun eigen tempo aanpassen en wees er om ze onderweg te ondersteunen.

Laat zien dat je vertrouwen geeft

Vertrouwen geven zorgt ervoor dat je vertrouwen krijgt. Geef mensen het gevoel dat je ze vertrouwt wanneer ze iets nieuws proberen en probeer niet teveel aandacht te geven aan wat ze allemaal niet goed doen.

Laat ze inzien dat weerstand ook iets positiefs is

Wanneer mensen weerstand tonen, betekent het dat ze betrokken zijn. De verandering doet ze “iets”. Leg uit dat het goed is dat ze hierover in gesprek gaan met elkaar (en jou). Wanneer ze dit doen, laat ze dan rustig uitspreken en stel vooral vragen om achter hun intentie te komen.

Benoem het gezamenlijke belang

Bij verandering is het eerste waar mensen naar kijken, hun eigen persoonlijke belang. Dit is niet perse is negatiefs (uiteindelijk werken we allemaal omdat we er zelf iets uithalen), maar vergeet niet het gezamenlijke belang te benoemen. Dit zorgt ervoor dat er verbinding blijft bestaan tussen de teamleden en ze ook in de nieuwe situatie kunnen samenwerken.

Wees concreet

Wees duidelijk in wat er verandert en welk resultaat van je mensen verwacht. Onduidelijkheid in verandering zorgt voor onzekerheid en dat kan er uiteindelijk toe leiden dat je personeelsverloop omhoog schiet. Wil je dit voorkomen, zorg dan dat je duidelijkheid geeft over de stappen die je al wel kunt benoemen. 

Zorg voor duidelijkheid in verantwoordelijkheden

Benoem wie waar verantwoordelijk voor is in de verandering en bij wie de mensen terecht kunnen met vragen. Wanneer mensen zich gehoord voelen, zullen ze minder weerstand tonen. Daarbij krijg je relevante informatie snel boven tafel als je mensen dit kunnen aangeven.

Blijf communiceren

Dit is misschien wel de meest belangrijkste (en de moeilijkste). Blijven communiceren betekent eigenlijk dat je de mensen binnen de organisatie aangesloten houdt bij alle veranderingen. Dit zorgt voor duidelijkheid en minder “ruis”. Communiceren zal je tijdens veranderingen op verschillende vlakken moeten doen, zoals: mondeling, persoonlijke gesprekken, teamgesprekken, schriftelijk memo’s na de vergaderingen en een punt afspreken waar mensen de veranderingen (en afspraken) terug kunnen lezen. 

Observeer je team

Wees aanwezig en observeer wat er gebeurd in je team. Het communiceren en uitleggen van de verandering: welk resultaat zie je daarvan in de praktijk? Is iedereen aangesloten of zie je bepaalde mensen nog met vraagtekens rondlopen? Wees alert op wat je mensen doen. Wanneer je deze observatie gebruikt als je eigen feedback, dan kun je snel inspringen bij mogelijke problemen, weerstand of verbeterpunten. 

Geef het goede voorbeeld

Als je verwacht van je mensen dat ze ander gedrag laten zien, dan is het belangrijk dat je dit zelf ook doet. Wees het voorbeeld voor je mensen, zodat ze zien dat je het ook belangrijk vindt. 

Benoem het succes

Leg de nadruk op de positieve kanten van de groei tijdens het proces van verandering. Je mag best aangeven wat er beter kan, maar probeer dit te limiteren tot maximaal 2 verbeterpunten per overleg of update. Richt je aandacht op wat er al wel goed gaat. Je bevordert daarmee de positieve sfeer, zonder het belang van de verandering uit het oog te verliezen.

Over mij

Wie is Yosta?

Al vanaf dat ik mij kan herinneren, ben ik geïnteresseerd geweest in persoonlijke ontwikkeling en het observeren en onderzoeken van menselijk gedrag en de intentie hierachter.

Wellicht komt het doordat ik ben opgegroeid in een gezin waarin er angst, onveiligheid en onzekerheid was. En ik op zoek was naar het waarom. Of wellicht zat het er altijd al in. Het heeft mij in ieder geval geleerd om toen ik jong was, al bewuste(re) keuzes te maken en daar ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds dankbaar voor.

Thuis hadden mijn ouders altijd ruzie, er was sprake van mishandeling en uiteindelijk gingen zij scheiden toen ik 10 jaar oud was. Mijn moeder kwam in een depressie terecht en als oudste van het gezin, zorgde ik vanaf dat moment voor mijn jongere broertje en zusje. 

Dat zorgde ervoor dat ik al vrij jong begon met werken. Ik wilde mijn moeder financieel helpen, omdat we in de bijstand zaten en in armoede opgroeide. Toen ik 17 was had ik al mijn eerste fulltime baan als vestigingsmanager.

Gelukkig hield ik enorm van leren, dus ben ik nooit gestopt met naar school gaan. Ik zocht naar een studie die ik kon combineren met mijn baan en passie, en zo kwam ik terecht bij HBO Personeel & Arbeid. Nadat ik deze heb afgerond, heb ik ook nog diploma`s behaald in Bedrijfskunde en Arbeid en Organisatie psychologie.  Wat ik het meest waardevolle vond is dat ik besloot om alles wat ik leerde direct in de praktijk toe te passen. Alles vormde ik om naar praktische tools die op dat moment werkte voor die specifieke situatie in mijn werk. Dat heeft mij geholpen om nu, jaren later, mijn eigen methodes te kunnen ontwikkelen.

Ik heb daarin geleerd om altijd naar een situatie te kijken vanuit de mindset “EN-EN creëren” in plaats van OF. Ik geloof in een business strategie waarin we verbinding maken met elkaar. Waarin mens EN resultaat samen gaan. Denken in mogelijkheden en er samen voor gaan!

Ik krijg energie door elke dag een ondernemer of medewerker laten zien dat ze meer kunnen dan ze zelf hadden bedacht. Door het geloof en vertrouwen in zichzelf weer terug te geven.

Nog elke dag gebruik ik mijn kennis om eerst te luisteren. Echt te luisteren naar de ander en wat die persoon nodig heeft. Wat gaat hem of haar helpen om een succesvolle leider te zijn, op de manier die past bij de situatie en de persoon?! Daarna zet ik pas mijn scala aan tools in. Want een tool of theorie is voor mij nooit het doel, maar altijd een middel.

Ik wil mijn reis en mijn ervaring delen met de wereld en laten zien dat je mag vertrouwen op jezelf en de ander, ook wanneer je geen invloed hebt op de wereld om je heen. Vanuit deze gedachte heb ik mijn bedrijf opgericht en vanuit deze gedachte help ik jou om jouw doelen te bereiken.

Wil jij ook beter omgaan met weerstand?

Weten wat ik voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact op.