Fusies en overnames

Bstrength > Organisatie strategie > Fusies en overnames

Samen succesvol zijn

Na financiële fusies en overnames, volgt ook het traject waarin bedrijven of afdelingen (en daarmee de mensen die er werken) leren om samen vanuit een gezamenlijke doelstelling te werken. Alleen hoe pak je zoiets aan? Hoe zorg je ervoor dat de samengevoegde afdelingen of bedrijven succesvol worden in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat dit soepel verloopt? En hoe maak je keuzes gedurende het traject? Wie betrek je bij het proces en wanneer? Hoe zorg je ervoor dat je het beste van beiden niet verliest?

Bij deze vragen en het traject van de implementatie helpen wij jou om de fusies en overnames ook intern succesvol te maken. Onze werkwijze hierin is altijd vanuit vertrouwen en verbinding, met een duidelijke visie en een werkwijze gericht op het behouden en inzetten van de talenten van medewerkers.

Interne analyse van fusies en overnames

We starten in dit traject daarom met een interne analyse. Immers weten jouw medewerkers wat er in de praktijk nodig is. Deze analyse verbinden we met de organisatiedoelen en strategie: de reden waarom je er een fusie of overname volgt.

Dit interne traject noemen we een “organisatiescan”. Deze organisatiescan neemt alle onderdelen mee van de huidige (en nieuwe) organisatie. Zo kijken we naar de strategie, doelen, externe organisatie en interne organisatie (o.a. bedrijfscultuur).

Hieronder een voorbeeld onze inhoudsopgave van de organisatiescan.

Organisatiescan

Op deze manier heb je direct inzicht in waar de focus naartoe moet. Je kunt er bij ons voor kiezen om enkel de organisatiescan af te nemen, of ook te kiezen voor het begeleidingstraject. Het begeleidingstraject is erop gericht om de veranderingen binnen de organisatie succesvol te maken. Hierover kun je meer lezen in het onderdeel verandertrajecten.

Voor meer informatie, of voor het direct aanvragen van een organisatiescan, neem contact met ons op.